Höstbild fotograferad med iPhone
Fånga höstfärgerna med din iPhone! Idag släpps min första kurs i samarbete med Daily bits of, som skapar mikrokurser via epost. Rent konkret innebär detta att du skriver upp din epost, och får ett fototips om dagen under två veckor. Helt gratis.

Bilden ovan är tagen med ett av tricken i kursen, nämligen att låsa vitbalansen manuellt. Utan det hade bilden tappat mycket av sina varma färger.

Läs mer om kursen hos Daily bits of, eller dra igång den direkt genom att skriva in din epost här: